Výtah v omezeném prostoru schodiště

Šířka pro výtahovou šachtu pouze 920 mm.

Ul. Svornosti 11, Prostějov