Projekční a inženýrská činnost

Náš kvalifikovaný projekční tým disponuje moderními programy ve 3D k projektování zdvihacích zařízení pro dopravu osoby a nákladu.

Osobní prohlídka objektu a zaměření na místě

Návrh zařízení na základě zaměření a dle požadavků a možností zákazníka

Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby. Projekt elektor pro nový přívod k výtahu

Inženýrská činnost pro vyřízení stavebního povolení až po kolaudační souhlas

Doložení podkladů pro schválení a uvedení zařízení do provozu

Technický dozor při realizaci

Poradenská činnost