Fotografie budovy společnosti Lift Servis Work s.r.o.

Profil společnosti LIFT SERVIS WORK s.r.o.

  • výroba výtahů
  • montáž výtahů o nosnosti 50 kg až 2 500 kg
  • projekční práce vč. statických výpočtů
  • prodej výtahů a jejich komponentů
  • pomoc s financováním výtahů
  • servis výtahů ‐ pravidelná preventivní údržba

„Kdo přestal být lepší, přestal být dobrý.“

Zásada společnosti Lift Servis Work s.r.o.

Příběh vzniku společnosti

Svou živnost založil Miroslav Liboska v roce 1991 v Českém Těšíně  V tomto roce jsme začali provádět servis výtahů v okrese Karviná, a to ve vysoké kvalitě. Díky zkušeným odborníkům jsme ihned získali své zákazníky. Velkou roli v tom sehrál i fakt, že jsme jako jedna z prvních firem zavedli stálou pohotovostní službu na opravy a vyprošťování osob. V roce 1995 jsme svou činnost rozšířili o provádění stavebních a zámečnických prací a také o projekci výtahů a elektro. V roce 1997 jsme pak provedli transformaci na společnost s ručením omezeným se sídlem v Karviné. Zde máme i vlastní výrobní, skladové a kancelářské prostory (cca 3 000 m2).

Ve snaze zvýšit prestiž společnosti a připravit se na náročnou legislativu a předpisy Evropské unie, jsme v roce 2002 získali certifikát systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001, a to pro výtahy i stavební činnost. Certifikace naší společnosti podle mezinárodních standardů norem ISO 9001 je nejlepším objektivním důkazem našeho závazku ke kvalitě ve vztahu k zákazníkovi a poskytuje nám možnost trvalého rozvíjení obchodních aktivit. Získat a udržet si zákazníka podle nás znamená znát a plnit jeho požadavky při zachování vzájemně výhodných obchodních vztahů. Podle firemního hesla „kdo přestal být lepší, přestal být dobrý“ jsme v červenci 2004 dokončili rozšíření certifikace dle normy ISO 9001 o návrh, vývoj a výrobu výtahů. Současně byla dokončena také certifikace dle ČSN EN ISO 14001 Systém environmentálního managementu. V roce 2011 jsme náš integrovaný systém řízení rozšířili o certifikaci managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001. Tyto certifikace si obnovujeme a aktualizuje až do současnosti.

V roce 2006 jsme získali nárok používat ochrannou známku ČESKÝ VÝROBEK. Naše výtahy byly oceněny na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2006 v Praze cenou GRAND PRIX. Rok 2009 nám pak přinesl ochrannou známku KVALITNÍ FIRMA. Jsme členy Hospodářské komory České republiky a Unie výtahového průmyslu České republiky. V roce 2009 jsme získali ocenění Společnost roku 2009 ve městě Karviná a rok na to nám bylo totožné ocenění uděleno za celý okres Karviná. V roce 2014 jsem obdrželi Zlatý triangl za design výtahových kabin na Ostravské výstavě.

V roce 2018 jsme prošli organizačními změnami a společnost LIFT SERVIS s.r.o. se rozštěpila na dvě společnosti, a to ke dni 1. 11. 2018. Šlo o rozdělení společnosti LIFT SERVIS s.r.o., jako rozdělované společnosti, jejíž hlavní činností je servis výtahů. Odštěpením vznikla nová společnost LIFT SERVIS WORK s.r.o., jako nástupnická společnost a její hlavní činnosti je projekce, výroba a montáž výtahů.  I tak naše historie zůstává společná a v současnosti naše činnosti spolu úzce souvisí.

Certifikáty a osvědčení

certifikát – ISO 9001

certifikát – ISO 14001

certifikát – ISO 45001

certifikát – NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACE V PRAXI

ocenění – GRAND PRIX

ocenění – OSTRAVSKÉ VÝSTAVY

ocenění – SPOLEHLIVÁ FIRMA

ocenění – ZLATÝ TRIANGL 2014

osvědčení – EKO KOM

osvědčení o členství – HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

osvědčení o členství – UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU