Projekční činnost

Náš kvalifikovaný projekční tým disponuje moderními programy ve 3D k projektování zdvihacích zařízení pro dopravu osoby a nákladu. 

Osobní prohlídka objektu a zaměření na místě
 • Přesné zaměření prostoru pro budoucí umístění zdvihacího zařízení -výtahové šachty 
 • Zaznamenání a zaměření případného výskytu cizích zařízení v prostou budoucí výtahové šachty 
 • Zaměření celkové výšky budovy a jednotlivých podlaží
 • Zaměření prostoru pro strojní zařízení 
 • Zaměření prohlubně v prostoru pro výtahovou šachtu
 • Zaměření zdvihu v prostoru pro výtahovou šachtu 
 • Zaznamenání a zaměření možných potřebných přeložení antén, elektrického vedení, internetu, svodů plynovodu, vodovodu, hydrantů
Návrh zařízení na základě zaměření a dle požadavků a možností zákazníka
 • Parametry pro možnou velikost klece zdvihacího zařízení
 • Parametry pro typ provedení průchozí/neprůchozí
 • Barevné provedení
 • Navržení stroje pro zdvihací zařízení dle naměřených parametrů
Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby. Projekt elektor pro nový přívod k výtahu
 • Projektová dokumentace s výkresovou částí 
 • Projekt elektro 
 • Nový elektro přívod pro zdvihací zařízení + ČEZ povolení
 • Svody či přeložení elektra, plynu, hydrantu,
 • Přeložení vedení antény, internetu,
Inženýrská činnost pro vyřízení stavebního povolení až po kolaudační souhlas
 • Dodání PBŘ
 • Dodání statického posudku pro stavbu
 • Doložení  stanovisek dotčených úřadů 
 • Kolaudační souhlas
Doložení podkladů pro schválení a uvedení zařízení do provozu
 • zkoušky , certifikáty, revize
Technický dozor při realizaci
 • Pravidelná kontrola na staveništi
 • Projektant na telefonu v případě potřeby montážního týmu
Poradenská činnost
 • Bezplatné navržení vhodného výtahu do objektu a následné zpracování cenové nabídky

Výroba výtahů

Naše výroba disponuje moderní technologií

Zámečnicko-svářečská dílna (zámečnické práce na CNC strojích)
 • Výroba výtahových komponentů
 • Zámečnické práce na zakázku
Povrchová úprava výrobků práškovou barvou

Povrchová úprava výrobků moderní formou – prášková vypalovaná barva

Nevýrobní činnosti
 • Sklad hutního a ostatního materiálu
 • Expediční hala 
 • Vlastní doprava do 3 t.

Montáž výtahů

Nabízíme celou řadu řešení výtahů různých velikostí, typů a nosností. Zařízení jsme schopni nabídnout kompletně jako provedení díla včetně montáže a všech povinných zkoušek připravené k provozování tzv. na klíč. 

Montáže nových výtahů
 • Řešení výtahů různých velikostí, typů a nosností dle dispozic šachty, 
 • Malé jídelní výtahy od 50 kg 
 • Osobní 
 • Nákladní výtahy do nosnosti 2500 kg. 
 • Kompletně jako provedení díla včetně montáže 
 • Povinné zkoušky potřebné pro bezpečný provoz
Modernizace (rekonstrukce) výtahů
 • Demontáž stávajícího výtahu nebo jeho částí  a montáž nové výtahové technologie ve vysoké kvalitě a velmi krátkém termínu
 • Minimální doba odstávky výtahu

Servis výtahů

Záruční a pozáruční servis zajišťujeme odborně proškolenými pracovníky, kteří jsou schopni zajistit spolehlivý a bezporuchový provoz vašich zařízení.

 • Záruční i pozáruční servis včetně revizí a revizních zkoušek 
 • Oprava jakéhokoliv výtahového zařízení dodané naší společností
 • NON stop dispečink 
 • Stálá vyprošťovací služba do 1 hodiny
 • Nástup na opravu výtahu do 2 hodin od nahlášení.

Prodej výtahů a jejich komponentů

 • Kompletních dodávka výtahů
 • Dodávky jednotlivých komponentů

  Dlouhodobé odběratelské vztahy s různými výrobci a šíře našeho působení na trhu nám dává možnost nabízet kvalitní komponenty za výhodné ceny. Díky vybavení naší výrobní haly novými technologiemi také nabízíme některé komponenty vlastní výroby. Snažíme se tak kombinovat ideálně dodávky od externích dodavatelů s vlastní výrobou.

  .