Fotografie budovy společnosti Lift Servis Work s.r.o.

Jak vyřídit stavební povolení

Na základě zplnomocnění za vás vyřídíme stavební povolení až po závěrečnou kolaudaci stavby.

Pro stavební povolení je nutné nejprve vyřídit stanoviska dotčených úřadů jako jsou:

Po ukončení stavby je nutné vyřídit:

Nakonec obdržíme KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY.