Fotografie budovy společnosti Lift Servis Work s.r.o.

Jak se zrodí výtah?

MYŠLENKA

Když je v domě zastaralý, poruchový výtah, nebo výtah v domě úplně schází…

přijde MYŠLENKA !!!

SCHŮZKA S PRODEJCEM (nabídka na míru)

Prodejce na základě požadavků a možností zákazníka vyhotoví návrh provedení výtahu a zpracuje cenovou nabídku na míru.

NÁKUP MATERIÁLU A VÝROBA SOUČÁSTÍ

Materiál pro výrobu a některé součásti pro výtah zajišťujeme v ČR a případně v zemích EU. Doba dodání je minimálně 4 týdny.

Výroba výtahových komponentů v našem závodě trvá minimálně 4 týdny.

PROJEKČNÍ ČÁST

Projektanti osobně navštíví objekt a zaměří potřebné parametry pro budoucí výtah. Na základě těchto informací a informací od obchodního zástupce vypracují PROJEKTOVOU DOKUMENTACI S VÝKRESOVOU ČÁSTÍ, STATICKÉ POSOUZENÍ A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Jako u kompletně nového výtahu, také u rekonstrukce je zapotřebí obstarat veškerá potřebná stanoviska dotčených úřadů pro stavbu výtahu a podat žádost na stavební úřad pro povolení stavby. Tento proces trvá minimálně 3 měsíce.

DODÁVKA A MONTÁŽ VÝTAHU

Po ukončení výroby nastupuje samotná instalace výtahu do objektu, což znamená 4 až 6 týdnů montážních stavebních prací na místě.

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA A CERTIFIKÁT

Po ukončení montáže výtahu provede autorizovaný inspektor kontrolu a zkoušky, na základě čehož bude pro výtah vystaven CERTIFIKÁT. Výtah musí před spuštěním do provozu splňovat veškeré normy, předpisy dané aktuálními zákony a vyhláškami a jeho provoz musí být BEZPEČNÝ!!!

KOLAUDACE VÝTAHU A PŘEDÁNÍ ZÁKAZNÍKOVI

Přichází na řadu kolaudační prohlídka a kolaudační souhlas k užívání od stavebního úřadu a výtah je kompletně předán i s veškerou dokumentací zákazníkovi.