Od 1. 1. 2024 nový Stavební zákon

22. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 vešel v platnost nový Stavební zákon, který neukládá povinnost předat projektovou dokumentaci. Může tedy nastat problém v případě, kdy se stavebník, a to jak fyzická osoba, tak správce bytového fondu jako SVJ, BD chystá řešit nějaké další stavební úpravy, což je také rekonstrukce či výstavba výtahu.

Vždy se při řešení těchto věcí a zpracování další dokumentace vychází z původní dokumentace ověřené stavebním úřadem. Nově za její neexistenci mohou stavební úřady ukládat sankci až 400 tisíc korun.