Český Těšín, ul. Úvoz, 2019 , vestavba 4. nových průchozích výtahů do prázdného prostoru zrcadla schodiště.

Český Těšín, ul. Koperníkova, 2019, rekonstrukce výtahů včetně opláštění výtahové šachty v zrcadle schodiště.

Opava, ul. Rolnická, 2019, rekonstrukce výtahů včetně opláštění šachet v zrcadle schodiště.

Karviná, Rudé armády, 2019 vestavba nového výtahu do původní šachty vedle schodiště.

Prostějov, ul. Francouzská, 2019, vestavba průchozího výtahu a výtahové šachty do zrcadla schodiště.

Karviná, ul. Čajkovského, 2019 vestavba neprůchozího výtahu do stávající šachty vedle schodiště.

Karviná, ul. Na Kopci, 2019 vestavba výtahu neprůchozího výtahu do stávající šachty vedle schodiště.